آموزش سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)، آموزش سنجش از دور (RS)، آموزش SPSS، آموزش تافل وآیلتس و MSRT، آموزش مقاله نویسی ISI، آموزش حسابداری